Đường sắt tạm dừng tàu Thống Nhất SE5/6 phòng dịch Covid-19

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết từ hôm nay (1-4), ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE5/SE6, chỉ chạy đôi tàu khách Thống Nhất SE3/SE4.

tạm dừng chạy tàu SE5/6
tạm dừng chạy tàu SE5/6

Thông báo tạm dừng chạy tàu SE5/6

Cụ thể, theo yêu cầu của Bộ GTVT ngoài việc tạm dừng các tàu khách địa phương, ngành đường sắt chỉ phục vụ đôi tàu SE3/SE4 chạy suốt Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại.

Tàu SE3 Hà Nội – Sài Gòn xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 38. Tàu SE4 Sài Gòn – Hà Nội điều chỉnh giờ xuất phát ga Sài Gòn lúc 20 giờ 30 và đến Hà Nội lúc 5 giờ 53.

Đối với hành khách đã mua vé các mác tàu SE5/SE6 chuyển sang tàu SE3/SE4 hoặc trả vé không mất phí.

Việc chỉ chạy một đôi tàu khách Thống Nhất này là để thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT vào hôm qua (31-3) nhằm phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt VN chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt VN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.
Đối với tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, ngành chỉ được khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày (1 chuyến Hà Nội đi TP.HCM và 1 chuyến ngược lại); Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

Trước đó, ngành đường sắt đã ra thông báo từ 30-3 dừng chạy 2 đôi tàu Thống nhất SE1/SE2, SE7/SE8 và toàn bộ tàu khách địa phương.

Trích : Đường sắt tạm dừng tàu Thống Nhất SE5/6 phòng dịch Covid-19

Viết một bình luận

0936 226 263