Quy định hành lý khi đi tàu

Quy định hành lý khi đi tàu 1

Các quy định về việc mang hành lý xách tay khi đi tàu. Quý khách đi tàu đường sắt Việt Nam lưu ý về việc mang hành lý khi đi tàu thực hiện Điều 11: Quy định về hành lý của thông tư 09/2018/TT-BGTVT, ngày 02/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

Quy định về hành lý được mang theo khi đi tàu hỏa

Trọng lượng, kích thước hành lý xách tay miễn cước của mỗi hành khách có vé đi tàu hỏa được quy định như sau:

–     Trọng lượng: không vượt quá 20kg;

–     Kích thước: chiều dài không vượt quá 0,8m, rộng không vượt quá 0,5m, thể tích không vượt quá 0,16m3.

Quy định hành lý khi đi tàu
Quy định hành lý khi đi tàu

Các quy định bổ sung về hành lý khi đi tàu

Trường hợp vượt quá khối lượng quy định thì hành khách phải mua vé tàu theo quy định:

+    Phát hiện ở ga (trạm) đi: nếu toa hành lý còn chỗ và còn kịp thời gian trước khi tàu chạy, thì bộ phận khách vận của đơn vị vận tải nơi hành khách chuẩn bị đi tàu hướng dẫn hành khách làm thủ tục để xếp lên toa chở hành lý và tính cước theo giá cước cơ bản; nếu toa hành lý không còn chỗ hoặc đoàn tàu đó không có toa xe hành lý mà khả năng phương tiện toa xe khách còn đáp ứng được thì hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước cơ bản về hành lý tương ứng với đoàn tàu đó, tính từ ga đi đến ga đến ghi trên vé và hành khách tự bảo quản số hành lý này trên toa xe khách.

+    Phát hiện trên đường chuyên chở: hành khách mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước cơ bản về hành lý tương ứng với đoàn tàu đó, tính từ ga đi đến ga đến ghi trên vé và hành khách tự bảo quản số hành lý này trên toa xe khách.

+    Phát hiện tại ga (trạm) đến: hành khách mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước cơ bản về hành lý tương ứng với đoàn tàu đó, tính từ ga đi ghi trên vé đến ga hành khách xuống tàu.

Các trường hợp sau đây đường sắt được quyền từ chối chuyên chở

– Quý khách đi tàu không chấp hành Quy định về vận tải hành khách, hành lý và bao gửi trên đường sắt quốc gia;

– Quý khách mang theo hàng hóa cấm vận chuyển như hàng nguy hiểm, vũ khí và công cụ hỗ trợ không có giấy phép mang theo người, thi hài, hài cốt, hàng hóa cấm lưu thông, hàng hôi thối làm dơ bẩn toa xe, động vật sống, vật cồng kềnh làm cản trở việc đi lại và làm hư hỏng trang thiết bị toa xe, toa tàu ;

– Người say rượu, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mất trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh;

– Do nguyên nhân bất khả kháng mà ngành Đường sắt không thể tổ chức chạy tàu được.

Trích thông tư 09/2018/TT-BGTVT về Quy định hành lý khi đi tàu

0936 226 263